company logo

Smidig coach – har du lyst til å være med å gjøre en forskjell? – Smidig coach

Om stillingen Endringstakten i samfunnet og hos våre kunder øker, og det samme gjør etterspørselen etter veiledning i smidige arbeidsmetoder. Sopra Steria har satt s

Om stillingen

Endringstakten i samfunnet og hos våre kunder øker, og det samme gjør etterspørselen etter veiledning i smidige arbeidsmetoder. Sopra Steria har satt seg som mål å bli den foretrukne samarbeidspartner innen smidig transformasjon. I Sopra Steria har vi et sterkt og samlet tverrfaglig miljø av smidige coacher. Vi deler erfaringer fortløpende som kommer våre kunder til gode, og jobber både rådgivende og utførende. Vi fokuserer på tett samarbeid mellom fagområder og avdelinger.

Våre coacher har styrker innenfor blant annet:

 • innovasjon
 • produktledelse
 • utviklingsprosesser
 • målstyring
 • automatisering
 • finansiering
 • teamutvikling
 • kulturbygging
 • virksomhetsutvikling
 • funksjonell arkitektur
 • OKR

Gjennom vår tjeneste,
Smidig
coaching
som tjeneste, kan vi sette sammen gode coaching-team som samlet bruker sin kompetanse best mulig for å få mest mulig effekt og resultater hos våre kunder. Når behovet endrer seg etter hvert som modenheten øker og nye tiltak iverksettes, så justerer vi kompetansen deretter. Oppgavene våre inkluderer å observere og coache team for å øke hastighet og verdiskapning, gjøre modenhetsanalyse av nå-situasjon hos kundene, bidra til å tegne et målbilde for hva de ønsker å oppnå, bidra til strategiarbeid, bidra til å innføre nye arbeidsprosesser eller styringsmekanismer, definere og gjennomføre tiltak og måle effekten av tiltakene.

Hvem er så du?

For å lykkes som smidig coach hos oss må du brenne for å hjelpe andre å lykkes. Du må ha god forståelse for teknologisk utvikling og vite hvordan du skal skape godt samarbeid på tvers av etablerte områder. Du bør alltid søke etter nye måter å gjøre ting bedre på og ikke minst like å operere i komplekse og spennende miljøer, med mange dyktige fageksperter innenfor ulike områder. Våre smidig coacher er viktige endringsledere for våre kunder. Vi søker deg som har kompetanse innenfor Lean og Smidige praksiser i tillegg til ett eller flere av punktene nevnt over. Du kan coache og rådgi enkeltindivider, team og/eller ledelse og kunne ta forskjellige roller hos kundene ut i fra behovene deres og bør kunne lede tverrfaglige prosjekter. Du liker å være operativ og er et naturlig bindeledd mellom utviklingsteamene og ledelsen i kundens organisasjon. Du forstår behovene og utfordringene som ofte oppstår i dette krysningspunktet og hva som skal til for å løse dem.

Nøkkelegenskaper:

 • Relevant høyere utdanning, og fordel med relevante sertifiseringer
 • Minst 2 års erfaring i lederroller i tverrfaglige, smidige utviklingsteam
 • Evne til å sette seg inn kundens forretning, strategi og virksomhet
 • Høy kompetanse i Smidig/agile, DevOps, Design Thinking eller Lean
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Må kunne lede initiativer så vel som å ha rene rådgiverroller hos kundene


Gode grunner til å velge oss:

Du blir med i et av Norges sterkeste fagmiljøer av smidig coacher bestående av folk fra alle deler av selskapet vårt, og du er med på å utvikle tjenester innen smidig transformasjon på Norges beste arbeidsplass for sjette år på rad (Great Place to Work). Du får jobbe med kunder i privat og offentlig sektor med viktige samfunnsoppdrag. De befinner seg på ulike modenhetsnivåer i smidig setting og utfordrer oss til å bidra på deres endringsreise. Vi har et bredt spekter av faggrupper (i tillegg til Agile faggruppe) som hjelper deg med å holde deg oppdatert på nye trender og teknologi, blant annet Big data, Testledelse, Mixed Reality, DevOps, Blockchain, Brukeropplevelse og design, Produktledelse, Java og Funksjonell arkitektur.

I tillegg kan vi nevne noen av våre mange sosiale grupper som topptur-, yoga-, surfe-, kite-, strikke- og skigruppa hvor du kan prøve deg på nye aktiviteter sammen med gode kollegaer. Vi har naturligvis gode forsikrings- og pensjonsordninger med privat helseforsikring, vi har flere bedriftshytter, du får bidrag til treningssenter og en ekstra ferieuke, som gir til sammen seks uker ferie i året. Ta en prat med oss, så kan du spørre om alt du lurer på rundt mulighetene i Sopra Steria. Vi lover at det er en fantastisk lekeplass for noen som ønsker å utvikle seg og vokse videre.

To all recruitment agencies without a base agreement: Sopra Steria does not accept resumes from agencies with whom we do not have an agreement. Please do not forward resumes to our jobs alias, Sopra Steria employees or any other company location. Sopra Steria is not responsible for any fees related to unsolicited resumes.

Om oss

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. I 2021 ble EGGS en del av Sopra Steria for å styrke satsingen på designdrevet innovasjon. Sammen er de en helhetlig og strategisk endringspartner for fremtidens virksomheter. Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,7 milliarder i 2021. I Norge sørget 2400 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2021.

Leave a Reply