company logo

Skattejurist

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, business consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade områden. Med mer än 345 000 medarbetare i över 150 länder hjälper v

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, business consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade områden. Med mer än 345 000 medarbetare i över 150 länder hjälper vi våra klienter och vår omvärld att lösa komplexa problem och nå högt uppsatta mål. Det som definierar Deloitte är vår strävan att göra en meningsfull skillnad. Vi tror att när våra klienter och vårt samhälle blir starkare, blir vi det också! Det är därför självklart för oss att driva initiativ så som WorldClass, WorldClimate samt vår strategi för mångfald, ALL IN.

Tax Management Consulting på Deloitte
Deloittes grupp för Tax Management Consulting i Sverige växer kraftigt, och för att möta det ökande behovet av våra tjänster söker vi nya medarbetare som är redo att ta nästa steg i sin karriär.

Det händer otroligt mycket på skatteområdet just nu! Skattemyndigheter över hela världen ställer nya detaljerade och digitala rapporteringskrav på våra klienter. Inom några år kommer digitaliseringen av skatteområdet att helt ha förändrat hur bolag arbetar med skatt. Den utökade rapporteringen leder även till en ny transparens kring hur skatter hanteras i bolagen, vilket i sin tur leder till helt andra typer av utmaningar för bolagens skatteansvariga. För våra klienter är det fortfarande en kombination av insatser från medarbetare, system/teknologi samt processer, som framöver måste klara av att hantera exempelvis realtidsrapportering, växande datamängder och ökande krav på effektivitet.

Inom Tax Management Consulting jobbar vi med skatterådgivning på ett mer otraditionellt sätt, där vi i första hand utgår från klienternas praktiska hantering av skatt på daglig basis. Mycket av det vi gör utgår från möjligheterna som tillämpningen av ny teknologi ger. Idag är fokus i första hand på vad som kan förbättras i affärssystem, såsom SAP eller Oracle, eller med hjälp av robotics såväl som andra teknologier som är applicerbara på skatteområdet. Inom en snar framtid kommer behoven av lösningar kring A.I. och blockchain att tydliggöras på skatteområdet och även inom dessa områden är vi på Deloitte med och leder den globala utvecklingen.

Vår grupp arbetar tillsammans med klienters skatte- och finansavdelningar under transformationer, implementationer av affärssystem och olika typer av automatiseringsinitiativ kring skatteprocesser. Vi tar också fram skattepolicies och hjälper till att bygga de underliggande kontrollerna för att säkerställa att dessa policies följs. Vi arbetar även med outsourcing av skatterelaterad compliance, där vi på Deloitte hanterar hela eller delar av klienternas globala skatterapportering gentemot myndigheterna.

Våra klienter är svenska och multinationella företag som tillhör de främsta inom sina branscher, exempelvis bank och finans, telekom, energi och tillverkning.

Om rollen
I Deloittes Tax Management Consulting-grupp kommer du att få arbeta under stort eget ansvar med rådgivning till klienter i olika utvecklingsfaser. Gemensamt är att de befinner sig i ett förändringsarbete gällande skattehanteringen, exempelvis pågår en implementation av ett nytt affärssystem eller anpassningar till nya rapporteringskrav från svenska såväl som utländska myndigheter. Arbetet inkluderar även att utveckla såväl befintliga som nya klientrelationer samt att delta i offertarbete och olika marknadsföringsaktiviteter. Som medlem i vårt team kommer du även att dela med dig av din kunskap både internt och externt, genom handledning och att t.ex. hålla presentationer.

Vi söker
Till vårt Stockholmskontor söker vi nu juniora medarbetare med 1-4 års erfarenhet från revisionsbyrå, Skatteverket eller bolag. Vi letar efter kollegor som:

  • Har masterexamen i exempelvis juridik, nationalekonomi, finans, redovisning eller systemvetenskap.
  • Har en genuin nyfikenhet inför hur användandet av ny teknologi kan förändra och förbättra arbetssätt och processer.
  • Är sociala lagspelare och som brinner för att utveckla existerande relationer och bygga nya relationer, både internt och externt.
  • Har ett stort intresse för kunskapsutveckling och kunskapsdelning inom teamet.
  • Om du redan har erfarenhet av att arbeta med skattefrågor och skatterapportering kopplat till de större affärssystemen så är detta ett stort plus.

Vi erbjuder
En karriär på Deloitte innebär ständig utveckling. Här får du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna kollegor som bidrar till att du kan utveckla såväl dig själv och din kompetens, som våra klienter och vår verksamhet. Du får arbeta med spännande och komplexa uppdrag, i ett team som alltid värderar ditt perspektiv. Genom praktisk erfarenhet, en coach som stöttar din karriärutveckling, utbildning och kontinuerlig feedback, får du hjälp att ta vara på och utveckla dina styrkor.

Ansökan
Du ansöker online, gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval, dock senast 28 februari. Din ansökan ska bestå av ett personligt brev, CV och betygskopior från högskola/universitet samt gymnasium. Notera att du behöver ladda upp samtliga dokument för att din ansökan ska ses som fullständig

Som ett kvalitativt led i Deloittes rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med ToFindOut. https://tofindout.se/sv/faq/

Frågor
Om du har några frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Sofia Elgstedt på HR tel 070- 080 31 57 . För frågor om rollen eller vår avdelning, vänligen kontakta Elise Adelsköld, Director, tel 070-080 31 35 eller Nora Gramner Piros, Manager, tel 070-080 31 62.

Vi ser fram emot din ansökan!

What impact will you make?
På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i en inkluderande företagskultur av samarbete och hög prestation. Utöver att skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande skillnad för andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare dolda möjligheter att lyckas och inser din fulla potential.

Meer weergeven

Leave a Reply