company logo

Ønsker du å jobbe med transformasjonsprosjekter innen forretningsteknologi? Vi søker kollegaer til vårt Business Technology team!

 • 0278
 • March 8, 2023

Som management consultant innen forretningsteknologi i Capgemini Invent vil du samarbeide med CIO og CxOer for å bygge selskapets digitale ambisjon. Ditt overordnede fokus vil være å jobbe med kunder

Som management consultant innen forretningsteknologi i Capgemini Invent vil du samarbeide med CIO og CxOer for å bygge selskapets digitale ambisjon. Ditt overordnede fokus vil være å jobbe med kunder for å transformere og drive vekst i topplinjen gjennom teknologiinnovasjon og smidige/agile leveranser, mens du industrialiserer IT-tjenester for å nå de ambisjons- og kvalitetsnivåer som trengs i en teknologidrevet fremtid. Teamet vårt vokser raskt, og vi gir deg muligheten til å ta på deg en sentral rolle i å forme vår praksis og vokse sammen med oss.

Som en del av vårt Business Technology-team vil du få muligheten til å få kunne hjelpe våre kunder med:

 • Utforming og design av fremtidens teknologi, målbilde og IT-veikart, og drive en digital IT-transformasjon for å dekke gap mellom nåværende situasjon og målbilde
 • Etablering av produktfokuserte og kapasitetsstyrte IT-driftsmodeller for å muliggjøre smidighet og skalerbarhet
 • Kartlegging av selskapers smidige modenhetsnivå, definering og etablering av skalerbare smidige driftsmodeller, og være en driver av smidige transformasjoner for å oppnå langsiktige og bærekraftige løsninger
 • Være ansvarlig for å engasjere, motivere og øke kunnskapsnivået hos ansatte og ledere i pågående smidige transformasjoner i organisasjonen
 • Design og utforming av digitale tjenester, tilrettelegge for ønsket driftsmodell og digital plattformarkitektur
 • Utforming og presentasjon av minimum viable product (MVPs) for hurtig test og validering av produkter og tjenester i markedet
 • Kartlegging av selskapers modenhet for skyløsninger, utvikling og iverksetting av skystrategi for å oppnå gevinster ved bruk av sky på tvers av organisasjonen
 • Være driver av skytransformasjoner og etablere oppsett for skyfunksjoner som inkluderer prosesser, mennesker og teknologier
 • Gjennomføring av helhetsvurderinger av selskapers evne til å drive digital endring
 • Være rådgiver for å utforske fremtidige tekniske mulighetsrom innen blant annet Blockchain, IoT, 5G og Edge computing
 • Rådgiving og støtte innen implementering av nye digitale løsninger på arbeidsplassen
 • Støtte innen IT M&A aktiviteter som teknisk due diligence og IT Post-Merger-Integrasjoner

Hva vi ser etter

 • Utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende
 • Entusiasme, glød og solid forståelse av hvordan ny teknologi og smidig arbeidsmetodikk kan hjelpe våre kunder til å lykkes
 • Arbeidserfaring innen teknologi
 • Erfaring innen et av de følgende områdene: teknisk innovasjon, skystrategi og transformasjon, smidige transformasjoner, oppskalering av smidige driftsmodeller, IoT-implementasjon, eller bedriftsarkitektur
 • Sterke analytiske evner (kvalitative og kvantitative)
 • Sterke kommunikasjonsevner og evne til å presentere kompleks informasjon
 • Sterke mellommenneskelige ferdigheter
 • God forståelse av smidige arbeidsmåter og skalerte smidige driftsmodeller (f.eks. SAFe, LeSS eller tilsvarende)
 • For mer senior søkere: sterk kommersiell orientering, fokus på forretningsutvikling og solid erfaring med ledende strategiske teknologirådgivningsprosjekter
 • Iver etter å lære og vokse raskt i organisasjonen vår

Hva vi kan tilby:
I Capgemini Invent er det rom til å skape din egen rolle og karriere. Proaktivitet, samarbeid og utvikling er sentrale aspekter når vi beskriver vårt arbeidsmiljø. Det er uendelig mange muligheter til å sette fart på din karriere og utvikling. Vi har et sterkt fokus på menneskene i selskapet, og ønsker å sikre at våre konsulenter får størst mulig sjanse til å prestere og utvikle seg selv.

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ett av verdens største konsulenthus
 • Tverrfaglig ekspertise, der du får samarbeide med markedsledende kunder og erfarne konsulenter med kompetanse til å levere prosjekter ende-til-ende
 • Høyt fokus på kompetanseutvikling, inkludert mentorordning og personlig karriereplanlegging, sertifiseringer, faggrupper, så vel som kursing på vårt eget universitet utenfor Paris
 • Et selskap der det oppmuntres til entreprenørskap og innovasjon, i en involverende kultur der samarbeid er høyt verdsatt
 • Fleksible retningslinjer som sikrer at våre ansatte kan balansere karriere med familiære og individuelle behov
 • Et åpent og sosialt miljø med mange sosiale eventer og aktiviteter
 • Konkurransedyktige goder og fordeler , inkludert subsidiert treningsmedlemskap, treningsaktiviteter og attraktive firmahytter blant annet i Hemsedal, Hafjell, Trysil og Gustablikk

Interessert?

Dersom du har noen spørsmål knyttet til stillingen, kan disse rettes til Marius
Furulund, leder for Business Technology i Capgemini Invent Norge: marius.furulund@capgemini.com eller 450 26 244.

Søknader vurderes fortløpende og vi ber om at interesserte kandidater legger ved CV, søknadsbrev og vitnemål.

Spørsmål om rekrutteringsprosessen sendes til cginvent.no@capgemini.com.

Leave a Reply