company logo

Ønsker du å jobbe med transformasjonsprosjekter innen forret… ny

Som management consultant innen forretningsteknologi i Capgemini Invent vil du samarbeide med CIO og CxOer for å bygge selskapets digitale ambisjon....

Ansvarsområder

Som management consultant innen forretningsteknologi i Capgemini Invent vil du samarbeide med CIO og CxOer for å bygge selskapets digitale ambisjon. Ditt overordnede fokus vil være å jobbe med kunder for å transformere og drive vekst i topplinjen gjennom teknologiinnovasjon og smidige/agile leveranser, mens du industrialiserer IT-tjenester for å nå de ambisjons- og kvalitetsnivåer som trengs i en teknologidrevet fremtid. Teamet vårt vokser raskt, og vi gir deg muligheten til å ta på deg en sentral rolle i å forme vår praksis og vokse sammen med oss.

Som en del av vårt Business Technology-team vil du få muligheten til å få kunne hjelpe våre kunder med å:

 • Utforming og design av fremtidens teknologi, målbilde og IT-veikart, og drive en digital IT-transformasjon for å dekke gap mellom nåværende situasjon og målbilde
 • Etablering av produktfokuserte og kapasitetsstyrte IT-driftsmodeller for å muliggjøre smidighet og skalerbarhet
 • Kartlegging av selskapers smidige modenhetsnivå, definering og etablering av skalerbare smidige driftsmodeller, og være en driver av smidige transformasjoner for å oppnå langsiktige og bærekraftige løsninger
 • Være ansvarlig for å engasjere, motivere og øke kunnskapsnivået hos ansatte og ledere i pågående smidige transformasjoner i organisasjonen
 • Design og utforming av digitale tjenester, tilrettelegge for ønsket driftsmodell og digital plattformarkitektur
 • Utforming og presentasjon av minimum viable product (MVPs) for hurtig test og validering av produkter og tjenester i markedet
 • Kartlegging av selskapers modenhet for skyløsninger, utvikling og iverksetting av skystrategi for å oppnå gevinster ved bruk av sky på tvers av organisasjonen
 • Være driver av skytransformasjoner og etablere oppsett for skyfunksjoner som inkluderer prosesser, mennesker og teknologier
 • Gjennomføring av helhetsvurderinger av selskapers evne til å drive digital endring
 • Være rådgiver for å utforske fremtidige tekniske mulighetsrom innen blant annet Blockchain, IoT, 5G og Edge computing
 • Rådgiving og støtte innen implementering av nye digitale løsninger på arbeidsplassen
 • Støtte innen IT M&A aktiviteter som teknisk due diligence og IT Post-Merger-Integrasjoner

Hva vi ser etter

 • Utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende
 • Entusiasme, glød og solid forståelse av hvordan ny teknologi og smidig arbeidsmetodikk kan hjelpe våre kunder til å lykkes
 • Arbeidserfaring innen teknologi
 • Erfaring innen et av de følgende områdene: teknisk innovasjon, skystrategi og transformasjon, smidige transformasjoner, oppskalering av smidige driftsmodeller, IoT-implementasjon, eller bedriftsarkitektur
 • Sterke analytiske evner (kvalitative og kvantitative)
 • Sterke kommunikasjonsevner og evne til å presentere kompleks informasjon
 • Sterke mellommenneskelige ferdigheter
 • God forståelse av smidige arbeidsmåter og skalerte smidige driftsmodeller (f.eks. SAFe, LeSS eller tilsvarende)
 • For mer senior søkere: sterk kommersiell orientering, fokus på forretningsutvikling og solid erfaring med ledende strategiske teknologirådgivningsprosjekter
 • Iver etter å lære og vokse raskt i organisasjonen vår

Hvorfor bli en del av Invent?

Å bli med i teamet vårt vil gi deg mange muligheter til å utvikle karrieren din i et morsomt, utfordrende og vennlig arbeidsmiljø. Vi tilbyr en arbeidsplass med ansatte som er proaktive, opptatt av nettverksbygging, samarbeid, ambisjon og trivsel. Som en del av vår enhet innen forretningsteknologi vil du jobbe med å levere prosjekter i en samarbeidskultur. Vi har et sterkt fokus på medarbeiderne våre, og sørger for at våre konsulenter får best mulig sjanse til å prestere og utvikle seg.

I Capgemini Invent vil du få muligheten til å:

 • Jobbe sammen med dyktige kollegaer som er opptatte av godt samarbeid

 • Selv forme egen rolle og karriere

 • Være deg selv og bygge på dine sterke sider

 • Sikte mot toppen

 • Gi nysgjerrigheten din frihet og fokus

Vi tilbyr konkurransedyktig lønnspakke, frynsegoder og gode pensjons- og forsikringsordninger.


Interessert?

Søk ved å legge ved din CV, søknadsbrev og karakterutskrifter fra bachelor og master.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Marius Furulud, leder for Business Technology-avdelingen i Capgemini Invent, e-post: marius.furulund@capgemini.com eller tlf. 47 450 26 244. Øvrige spørsmål til prosessen kan rettes til cginvent.no@capgemini.com