Institutionen för tillämpad IT söker en forskningsingenjör inom kognitionsvetenskap

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attrakt

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för kognition och kommunikation

Avdelningen bedriver en bred forskning med intresse för mänsklig kognition, interaktion och kommunikation i relation till samhällets digitalisering och sociala och kognitiva förhållanden, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Inom kognitionsvetenskap utförs forskning främst inom områdena artificiell intelligens och psykologi. Detta inkluderar: maskininlärning, neuro-computational modellering, emotioners roll i multimodal interaktion, människa-teknik-interaktion (fokus på robotik och gamifiering), minne av fiktiv information, inflytandets psykolog och beslutsstödsystem.

Avdelningens forskning med fokus på kommunikation faller i stort sett in i tre områden: digital kommunikation som rör både hur digitalitet påverkar kommunikation och hur digital teknik kan användas för att studera kommunikation; interkulturell kommunikation som undersöker kulturens inflytande på kommunikation i sammanhang som sträcker sig från företag till samarbete och konflikt; och organisationskommunikation med fokus på frågor, tillvägagångssätt och utmaningar för kommunikation inom organisationer och mellan organisationer och externa intressenter.

För mer information av avdelningen, se https://www.gu.se/tillampad-informationsteknologi/avdelningen-for-kognition-och-kommunikation

Ämnesbeskrivning

Ett av forskningsprojekten vid avdelningen handlar om att utveckla datorspel för kognitiv profilering, pedagogisk utveckling och underhållning. Spelen individanpassas automatiskt och kan användas av barn och vuxna, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Projektet är ett samarbete med Karolinska institutet, Sahlgrenska akademin, Stockholms universitet och Ågrenska.

  • Ett av spelen handlar om att samla poäng genom att navigera i olika banor, som är digitala gestaltningar av Markov Decision Processes. Spelarnas beteende analyseras och modelleras med hjälp av reinforcement learning m m.
  • I ett annat spel rör sig spelaren i en digital kopia av ett existerande landskap i Unity och lär sig olika ämnen, löser problem och gör utmaningar, ungefär som i en digital poängpromenad.
  • I ett tredje spel rör sig spelaren i en gridvärld och löser olika problem som syftar till att överleva i spelet så länge som möjligt.

Ett delvis relaterat forskningsprojekt handlar om att konstruera digitala tvillingar av verkliga ekosystem. I det projektet används spelmotorer för att modellera terräng och AI (främst deep reinforcement learning) för att modellera djurs beteende. Syftet är skapa förbättrade förutsättningar för att (i) studera djurs och människors beteenden i naturliga livsmiljöer; (ii) analysera konsekvenserna av mänskliga ingrepp i ekosystem; och (iii) skapa enkla former av generell AI, genom att delvis imitera hur generell intelligens har uppstått i naturen.

Vi söker nu efter en forskningsingenjör som kan förstärka vår verksamhet inom dessa projekt.

Arbetsuppgifter

Som forskningsingenjör kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering i nära samarbete med ett internationellt forskarlag. En central del av arbetet handlar om att utveckla spel och datormodeller av spelbeteenden baserade på AI. I projekten används maskininlärning baserad på Python och spelmotorn Unity med ML-Agents, samt olika webbutvecklingsverktyg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk med utbildning inom kognitionsvetenskap, datavetenskap, systemvetenskap, matematik, eller liknande med en dokumenterad erfarenhet av att programmera för slutanvändare. Du skall ha mångårig erfarenhet av att programmera spel, utveckla AI-modeller, samt webblösningar för både klient- och serversidan. Erfarenhet av professionellt arbete med projektets centrala teknikområden (Unity, ML-Agents, github, C# och Python) är starkt meriterande, liksom erfarenhet av forskningsrelaterad verksamhet inom kognitionsvetenskap. God samarbetsförmåga är ett krav för att kunna arbeta i olika projekt av varierande karaktär med människor med olika kompetenser. Mycket god svenska i tal och skrift är också ett krav, eftersom kommunikation med slutanvändare i regel sker på svenska.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning (särskild visstidsanställning) på 100 % under elva månader med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för kognition och kommunikation.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse/snarast.

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Ben Clarke: 0766 – 18 35 39
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Tawfik: 031-786 29 04

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • CV och personuppgifter, inklusive tidigare och nuvarande anställning samt akademisk bakgrund
  • Ett kort personligt brev med motivering varför du sökt tjänsten och argument för dina kvalifikationer för tjänsten.
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • En numrerad lista över publikationer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-06-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Leave a Reply