Ingenieur

 • Willebroek
 • June 15, 2022
 • Salary: €4.127 per maand

Ingenieur - expert Antwerpen Brussel Hasselt Merelbeke Willebroek De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krac

Ingenieur – expert

Antwerpen Brussel Hasselt Merelbeke Willebroek

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.

Functie:

Als ingenieur-expert maak je deel uit van de cel Binnenvaartinnovatie binnen de afdeling Sturing. De cel Binnenvaartinnovatie staat in voor een digitale transformatie van de binnenvaart, afgestemd op een toekomstgerichte visie waar we ons laten leiden door wat op internationaal vlak speelt waarbij het aansluiten op het Physical Internet en het evolueren naar een synchromodaal netwerk de uitdagingen voor de toekomst vormen. Het aanbieden van Binnenvaartinformatiediensten (kortweg RIS (River Information Services)) ligt aan de basis van deze transformatie. Door middel van de drie pijlers Smart Shipping, Smart Logistics en Smart Administration wordt bijgedragen aan een klimaatneutrale en veerkrachtige binnenvaart. Hierin wordt gestreefd naar een maximale automatisatie met behulp van innovatie, aangepaste regelgeving, operationele input en betrouwbare/kwalitatieve data.

De voornaamste taak is het opzoek gaan naar technologische en innovatieve oplossingen voor de verschillende uitdagingen in bovenvermelde pijlers middels het uitvoeren van onderzoeksprojecten of -studies, zowel binnen de organisatie als in internationale context.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit zal je in nauwe samenwerking met andere projectmanagers de resultaten van het uitgevoerde onderzoek in praktijk brengen en zo het applicatielandschap innovatief en vooruitstrevend laten groeien binnen een technologisch sterk evoluerende transportwereld.

Je hebt een passie voor de laatste technologische en innovatieve trends (Artificiële Intelligentie, Big Data, Augmented & Virtual reality, Omniverse/Metaverse, Digital Twins, blockchain, …) en je evalueert met een kritische blik hun toepasbaarheid en meerwaarde ervan in de logistieke keten, en meer specifiek in de binnenvaart. Je wenst je kennis continue verder uit te bouwen en bent iemand die op lange termijn kan denken. Indien noodzakelijk ben je tot slot bereid om gedurende korte tijd te reizen binnen Europa.

Taken:

Onderstaande taken vormen de kern van de functie:

 • Je identificeert op basis van noden en uitdagingen binnen de pijlers van Smart Shipping, Smart Logistics and Smart Administration behoeften naar nieuw technologisch onderzoek.
 • Je volgt technologische en innovatieve trends actief op d.m.v. conferenties, congressen, opleidingen, … en je bent in staat om hiervan de opportuniteiten en toepasbaarheid ervan op een kritische manier te reflecteren binnen het kader van het vakgebied van de cel BinnenvaartInnovatie.
 • Als leidend ambtenaar ben je verantwoordelijk voor het uitschrijven van lastenboeken voor de uitvoering van onderzoeksprojecten en -studies, alsook voor de succesvolle uitvoering ervan.
 • Je kan een mogelijke juridische impact in kaart brengen en de gepaste aanbevelingen formuleren aan een juridisch expert.
 • Je valideert de studieresultaten en je adviseert de programmamanager of projectmanagers tot het initiëren van nieuwe ontwikkelingsprojecten.
 • Bij nieuwe projectvoorstellen bewaak de business continuïteit door rekening te houden met en in te zetten op incrementele, nieuwe en disruptieve innovatie.
 • Je bewaakt tijdens de realisatiefase continue de beoogde studieresultaten, waarbij je op basis van uw kennis bij voortschrijdende of nieuwe inzichten de studieresultaten opnieuw evalueert en een gepaste bijsturing doet.
 • Je neemt deel aan (Europese) projecten, geïnitieerd door derden, waarvan de scope vergelijkbaar is met deze van de cel en waarbij je op een constructieve en diplomatieke manier de belangen van de Vlaamse Waterweg behartigt.
 • Je kan als adviseur op (Europese) technische werkgroepen ingeschakeld worden, ofwel als vertegenwoordiger ofwel als ad hoc expert.
 • Je adviseert de programmamanager ook bij vennootschapsbrede initiatieven in kader van innovatie.

Profiel:

Je bezit een masterdiploma in de toegepaste informatica of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Je hebt affiniteit met onderzoeksprojecten op vlak van industriële technologieën en innovaties en hun toepasbaarheid/meerwaarde in de desbetreffende bedrijfsprocessen.

Verder ben je klantgericht en communicatief met veel zin voor initiatief en resultaat. Je kan zelfstandig werken, maar bent ook in staat om samen met het team tot resultaten te komen.

Je bent in het bezit van een (voorlopig) rijbewijs B.

Aanbod:

Een statutaire functie en een salaris van 4.127,06 euro bruto/maand (bij 0 jaar relevante ervaring)+. Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden. De Vlaamse Waterweg biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij De Vlaamse Waterweg, want we laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

Voor meer informatie over de procedure kan je terecht bij Greet Geerdens, HR Business Partner, op greet.geerdens@vlaamsewaterweg.be

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je terecht bij Piet Creemers, celhoofd Binnenvaartinnovatie, piet.creemers@vlaamsewaterweg.be

Leave a Reply