Gestor/a d’Innovació social i digital

Un dels projectes de l'área Digital Social Technologies (DST) és el desplegament del Pla de Xoc contra la Bretxa Digital a Catalunya, iniciativa que s'emmarca dins dels Mecanismes de Recuperació i Res

Un dels projectes de l’área Digital Social Technologies (DST) és el desplegament del Pla de Xoc contra la Bretxa Digital a Catalunya, iniciativa que s’emmarca dins dels Mecanismes de Recuperació i Resiliència aprovats per la Comissió Europea per impulsar la recuperació econòmica després de la crisis de la COVID-19. Aquest Pla tindrà com a prioritat desenvolupar activitats complementàries per contribuir al desenvolupament de les competencias digitales de la ciutadania així com amb l’impuls de la certificació en el marc de referència de l’ACTIC (DigComp) als processos formatius en l’àmbit digital que es promouen des de la Generalitat.

Donat el creixement d’aquest projecte, cerquem una persona innovadora i creativa per incorporar-se a l’àrea de Digital Society Technologies per donar suport al projecte “Pla de Xoc contra la Bretxa Digital a Catalunya”.

Les funcions principals a realitzar són les següents:

 • La promoció del coneixement de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació a través del foment de les competències digitals.
 • L’impuls d’accions formatives i la dinamització de processos de participació i debat.en l’àmbit de les competències digitals.
 • L’acompanyament i assessoria de projectes d’innovació social en l’àmbit formatiu.
 • L’avaluació de l’impacte obtingut en aquests projectes.
 • Suport en altres projectes d’innovació social i digital propis de l’àrea de Digital Social Technologies (DST).

A més, realitzarà funcions transversals com:

 • Col·laboració amb altres Àrees i2CAT (Recerca, Administració, EU Policy, Tech Transfer, Comunicació).
 • Realitzar un seguiment i supervisió de l’execució de projectes i les diferents parts implicades per tal de garantir un compliment de les fites previstes.
 • Realitzar presentacions internes i així com de cara a clients.
 • Gestió del coneixement i documentació de les diferents iniciatives.
 • Gestió de riscos i amb el pla de contingències associat.

El perfil que estem buscant ha de tenir les següents competències i coneixements:

Requerit:

 • Formació en competències digitals.
 • Coneixement del sistema ACTIC.
 • Coneixement del grup de famílies i dels itineraris formatius que conformen el sistema educatiu de Formació Professional i del programa Innova FP.
 • Familiarització amb el vocabulari: alfabetització digital, DigiCom i altres marcs europeus, Innovació social i digital, innovació oberta, experiència i disseny centrat en l’usuari, co-creació, societat del coneixement,.
 • Coneixement de noves estructures i ecosistemes d’innovació social: edulabs, educolabs, col·laboratoris, punts TIC, living labs.
 • Domini i suport d’accions comunicatives a través de diferents canals per la difusió de les activitats passades, actuals o futures
 • Castellà i català natius
 • Anglès nivell alt

Habilitats

 • Exploració analítica de les necessitats del projecte “Pla de Xoc contra la bretxa digital a Catalunya”.
 • Gestió de projectes: Planificar, coordinar i supervisar tot el cicle d’un projecte amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament d’aquest. Projectes nacionals, internacionals, sector públic i privat. (Sobretot públic)
 • Impulsar accions formatives i capacitat de dinamitzar tallers tant presencialment com en línia
 • Bon ús de les eines col·laboratives, digitals i de plataformes formatives basades en projectes.

Actitud:

 • Dinamitzar agents innovadors de la quàdruple hèlix per tal de crear sinergies
 • Proactivitat i autonomia.
 • Innovació i creativitat
 • Orientació a objectius i resultats
 • Treball en equip
 • Amb ganes d’aprendre
 • Interès per l’impacte social i territorial
 • Enfocament a la transició digital per apoderament ciutadà

Desitjable:

 • Coneixements de tecnologies digitals avançades: Intel·ligència Artificial, IoT, Smart Drones, Ciberseguretat, 5G, New space, Blockchain, etc.
 • Disposar de coneixements en marcs de treball i metodologies agiles així com de gestió de la innovació.

Leave a Reply