company logo

Forsknings- och affärsutvecklare

Har du erfarenhet av forskning och affärsutveckling? Är du snabb på att sätta dig in i nya teknik- och forskningsområden och förstå hur de kan samverka med affärsverksamheten för att skapa ännu mer ku

Har du erfarenhet av forskning och affärsutveckling? Är du snabb på att sätta dig in i nya teknik- och forskningsområden och förstå hur de kan samverka med affärsverksamheten för att skapa ännu mer kundnytta? Får du liksom vi energi av att få arbeta med de nästan oändliga möjligheterna i framtidens teknologier? Vill du hjälpa världen snabbare framåt i omställningen mot det hållbara samhället?


Om rollen

Du kommer att planera, leda och samordna utveckling av forsknings- och affärsverksamhet på avdelningen i enlighet med RISE strategier. Avdelningen har verksamhet inom tillämpad forskning inom en rad områden och erbjuder värdeskapande lösningar – från idé och förstudie till innovation – för hållbar tillväxt och förnyelse av industri och samhälle. Avdelningens styrka och expertis är exempelvis inom AI, machine learning, IoT, VR/AR samt bearbetning och visualisering av både data och omvärld, exempelvis genom digitala tvillingar. Vidare finns stark kompetens för möjliggörande teknologier inom nätverksområdet, såsom optisk transmission, blockchain och kommunikation, och även inom bild- och videokvalitet. Avdelningen fokuserar på den tillämpade digitaliseringen av industri och samhälle för att driva och påvisa de möjligheter som teknikutvecklingen ger, exempelvis genom innovationsledning.

Rollens tyngd mot kommersiella uppdrag eller offentligt finansierad forskning (icke-kommersiell finansiering) kan variera beroende på behov inom avdelning eller division även om det till en början kommer att vara ett stort fokus på den kommersiella verksamheten. Båda delar sammanfaller i det vi benämner RISE affärer, därav affärsutveckling. Du kommer att skapa/initiera projekt och uppdrag i samverkan med enheterna och med andra delar av RISE divisioner, och /eller i samverkan med koncerngemensamma funktioner, och/eller samverkan med AoI-chefer, samt externa parter i enlighet med syftet och med uppsatta mål – nationellt och internationellt. Viktigt att det finns stort fokus på samverkan över enhetsgränserna inom RISE med syfte att effektivt driva tvärdisciplinär utveckling.

Vidare kommer du att leda arbetet med forskningsackvisition och/eller försäljningsarbetet på avdelningen, inklusive planering, uppföljning och genomförande i enlighet med behov.

  • Stärka intressentdialogen och det externa samarbetet på området
  • Förbereda och föredra för området angelägen information, avstämnings- och beslutspunkter i avdelningsledning eller för divisionsledning
  • Etablera och utveckla kund- och forskningsfinansiärskontakter
  • Företräda avdelningsrelaterade forsknings- och uppdragsfrågor externt och internt
  • Medverka till avdelningens omvärlds- och konkurrentanalyser
  • Utveckla nya affärsmodeller, roller och strategisk innovationsinfrastruktur inom avdelningen
  • Samordna med övriga utvecklingsinstrument, exempelvis koncerngemensamma satsningar för SK-medelsanvändning
  • Bistå avdelningschef, enligt behov, avseende strategisk planering av SK-medelsanvändning på avdelningsnivå.

Placering för rollen är Stockholm, Västerås, Linköping eller Hudiksvall.


Vem är du?

Vi söker en person som är passionerat intresserad av teknik och affärsutveckling. Du är en energifull person som inte räds diskussioner och möten med kunder och kollegor. Vidare ser vi att du har en M.Sc eller PhD inom ett relevant vetenskapligt område och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet, och att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi lovar dig inte ett lätt jobb men vi kan lova en spännande resa där vi tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor bidrar till en hållbar framtid och till att säkra ett försprång i den globala konkurrensen. Vill du vara med på resan?


Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2021. Urval sker löpande under ansökningsperioden. För mer information om rollen är du välkommen att kontakta Alexander Sundin, Avdelningschef Industriella system, +46 10 228 42 79.

Meer weergeven