Faste stillinger som spesialetterforsker

Faste stillinger som spesialetterforsker FKE-Seksjon for digitalt politiarbeid og innovasjon, Oslo politidistrikt Brenner du for tekn

Faste stillinger som spesialetterforsker

FKE-Seksjon for digitalt politiarbeid og innovasjon, Oslo politidistrikt


Brenner du for teknologi og er på utkikk etter en litt annerledes hverdag?
Meldingen inn til politiet kan ikke misforstås! Det har skjedd et ran og store verdier er fjernet fra en gullsmed. En av de mistenkte blir raskt stanset av politiet som ransaker og finner en mobiltelefon. Telefonen fraktes hurtig til nærmeste politistasjon der en spesialetterforsker sikrer innholdet med spesialverktøy og starter arbeidet med å analysere innholdet. Ved å gjenskape slettede meldinger identifiseres de andre ranerne, og informasjonen gjør at politiet kan pågripe resten av ranslaget. Noe av utbyttet fra ranet er allerede solgt og konvertert til kryptovaluta. Etterforskningen leder til en PC som er brukt i konverteringen og politiet må ta beslag i Bitcoin før de forsvinner.

Leser du om alvorlige straffesaker i avisen og skulle ønske du kunne bidra til å løse dem? Har du utdannet deg innenfor teknologi og ønsker å utgjøre en positiv og meningsfull forskjell for samfunnet? Nå har du muligheten! Oslo politidistrikt har egne avsnitt for digitalt politiarbeid og andre etterforskningsmetoder, og vi søker deg som har teknologibakgrunn og et ønske om å jobbe i politiet.

Hva er en spesialetterforsker?
En spesialetterforsker er en ansatt med begrenset politimyndighet som har som oppgave å støtte etterforskningen gjennom å sikre og analysere tekniske spor fra alle typer teknologi.

Hvordan kan du bli en spesialetterforsker?
Som spesialetterforsker hos oss trenger du ikke kunne alt, men du må være engasjert, fleksibel og like nysgjerrig om dagen består av å sikre databærere eller delta på ransakinger ute på åsted. Du må like ansvar og trives godt med å finne riktig løsning for enhver oppgave.

Vi trenger deg som ser nye muligheter og har teknologi som spesialitet. Du kommer med faglige innspill, og vil være med å stake ut en ny kurs i det etablerte. Samspill med andre er viktig, og siden vi jobber med teknologi bør du være digital til fingerspissen.

Hvorfor velge oss?
Oslo politidistrikt er en stor arbeidsplass med mangfold og variasjon. Vi har helikopter, båter, hester, hunder, droner, roboter, drapsetterforskere, kriminalteknikere, hundre ulike biler og mye mer. Avsnitt digitalt politiarbeid og andre etterforskningsmetoder (ADPA) bistår i alle typer saker.

Til høsten setter vi i gang med opplæring av nye spesialetterforskere og politibetjenter i regi av Seksjon for digitalt politiarbeid og innovasjon. Opplæringsperioden er tenkt å vare inntil ett år og finner primært sted på Politihuset på Grønland i Oslo sentrum. Etter opplæringsperioden flytter du til en av de geografiske driftsenhetene:

Enhet Øst: Omfatter tjenestestedene Manglerud og Stovner politistasjoner. ADPA er for tiden lokalisert på Manglerud politistasjon.
Enhet Sentrum: Omfatter tjenestestedene Sentrum og Grønland politistasjoner. ADPA er fortiden lokalisert på Sentrum politistasjon.
Enhet Vest: Omfatter tjenestestedene Majorstua, Sandvika, Asker, Hurum og Røyken. ADPA er for tiden lokalisert på Sandvika politistasjon.
Det bes om at du i søknaden oppgir hvilket tjenestested du ønsker etter opplæringsperioden, i prioritert rekkefølge.

Velger du oss vil du få en variert hverdag med stor fleksibilitet, et svært godt sosialt miljø, innsikt i unike problemstillinger og gode rammer for egen utvikling.

Søknadsfrist:

24.06.2022

Arbeidsgiver:

Oslo politidistrikt

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Faste stillinger som spesialetterforsker

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast stilling

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4509900214


Arbeidsoppgaver
 • digital kriminalteknikk og etterforskning; innhente, sikre og bearbeide elektroniske spor fra ulike sporkilder, herunder mobile enheter og åpne kilder på internett
 • utføre enkilde-analyser og tilrettelegge etter behov
 • delta på aksjoner og åstedsarbeid
 • følge opp fag, metode og sentrale føringer for å implementere god praksis, samt overføring av kompetanse
 • vedlikeholde og øke egen kompetanse innenfor fagområdet
 • bistå med effektiv utnyttelse av ny teknologi i oppgaveløsningen
 • utføre oppgaver som ellers faller innenfor fagfeltet eller som bestemmes av leder

Kvalifikasjoner

For å jobbe hos oss må du ha:

 • utdanning innen IT på Bachelornivå eller tilsvarende. Utdanning på fagskolenivå kan godtas hvis man har relevant erfaring i tillegg.
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne, også i engelsk
 • svært gode IT-kunnskaper

Det er ønskelig at du har:

 • mastergrad innen IT eller tilsvarende.
 • erfaring med Computer Forensics og/eller Mobile Forensics og/eller Network Forensics
 • bestått utdanningen NCFI2
 • erfaring med arbeid rettet mot elektroniske spor

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det er krav om sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper
 • motivert og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og selvstendig
 • kvalitetsbevisst og inneha stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges i forhold til innstilling og motivasjon for arbeidsoppgaver tillagt stillingen.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som spesialetterforsker (stillingskode 1552), fra kr 604.400 – 728.100 brutto per år. Ved særskilt kompetanse kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo


Kontaktinformasjon

Øyvind Haagaas Walding
Avsnittsleder
92435087

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

Leave a Reply