En universitetsadjunkt i kognitionsvetenskap med inriktning mot programmering och AI

53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare…...

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.


Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.


Kognitionsvetenskap och kommunikation vid institutionen

Avdelningen bedriver en bred forskning med intresse för mänsklig kognition, interaktion och kommunikation i relation till samhällets digitalisering och sociala och kognitiva förhållanden, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Inom kognitionsvetenskap utförs forskning främst inom områdena artificiell intelligens och psykologi. Detta inkluderar: maskininlärning, neuro-computational modellering, emotioners roll i multimodal interaktion, människa-teknik-interaktion (fokus på robotik och gamifiering), minne av fiktiv information, inflytandets psykolog och beslutsstödsystem.

Avdelningens forskning med fokus på kommunikation faller i stort sett in i tre områden: digital kommunikation som rör både hur digitalitet påverkar kommunikation och hur digital teknik kan användas för att studera kommunikation; interkulturell kommunikation som undersöker kulturens inflytande på kommunikation i sammanhang som sträcker sig från företag till samarbete och konflikt; och organisationskommunikation med fokus på frågor, tillvägagångssätt och utmaningar för kommunikation inom organisationer och mellan organisationer och externa intressenter.

För mer information om institutionen, se www.ait.gu.se


Ämne

kognitionsvetenskap


Ämnesbeskrivning

Programmering och AI för kognitionsvetenskap, informatik och AI


Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt kommer huvuddelen av ditt arbete att bestå av undervisningsrelaterade uppgifter, dvs undervisning, administration, examination, kursuppföljning och kursutveckling. I rollen ingår att förbereda, genomföra, rätta och ge feedback på övnings- och inlämningsuppgifter.
För den här tjänsten söker vi framför allt någon som kan undervisa i programmering för våra studenter på kandidatprogrammen i kognitionsvetenskap och systemvetenskap. Du kommer också att bidra till undervisning på kurser inom AI.


Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.


Bedömningsgrund

Vid utvärderingen av de sökande kommer ämnesmässig kompetens inom för den utlysta tjänsten relevanta områden, dvs programmering, liksom undervisningserfarenhet på universitetsnivå och pedagogisk kompetens att vägas in. Sökanden bör vara väl förtrogen med programmeringsspråk som Python och Dart. Förtrogenhet med maskininlärning och AI, med ramverk såsom t.ex. Tensorflow och PyTorch är meriterande. Förtrogenhet med utveckling för mobila enheter och av ramverk så som Flutter är också meriterande.

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.

Vi söker efter en person med god samarbetsförmåga, hög ansvarskänsla, god planeringsförmåga samt god pedagogisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.


Anställning

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning) på 100 %/heltid i 12 månader med placering vid institutionen för Tillämpad IT, avdelningen för kognition och kommunikation.
Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.


Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.


Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschefen, Alexander Almér: +46 (0)31 786 27 77
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 2904


Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Personligt brev på max en A4-sida
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-18


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning.


Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=20132&rmlang=SE