company logo

Digital Innovation Architect

Werkomgeving Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digit

Werkomgeving

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. De Innovatie en Transformatie domeinen moeten deze digitalisering ondersteunen met de nodige expertise en een maatschappelijk draagvlak voor digitale transformatie binnen de overheid helpen creëren.

Taakomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de activiteiten en de projecten binnen de domeinen Transformatie en Innovatie door het uitwerken van creatieve, innovatieve, user centric en toekomstgerichte architectuurontwerpen.

Je drijft mee de realisatie van de business strategie middels innovatieve technologieën en oplossingen en vertrekkend van de eindgebruikersnoden.

Je initieert en ontwikkelt innovatielabs door beroep te doen op diverse experten (zowel intern als extern)

Je werkt transformatieprogramma’s uit of geeft aan waar bepaalde keuzes dienen gemaakt te worden met betrekking tot bestaande technologische oplossingen en architecturen.

Je analyseert impact, voor-en nadelen, gaps, … van bepaalde innovatieve architecturale keuzes of opties

Je overtuigt de stakeholders – vaak vanuit diverse disciplines – om samen na te denken & te werken

Je ontwikkelt duurzame partnerships met meerwaarde voor alle partijen

Je werkt nauw samen met je collega-experten die betrokken zijn bij digitale transformatieprojecten: entreprise architecten maar ook experten op vlak van innovatie, communicatie, legale materie en de productmanagers van de diverse technische bouwstenen

Je bent een evangelist naar business omtrent mogelijkheden en beperkingen van technologische vernieuwingen Je ontwikkelt en schrijft standpunten (visies) uit omtrent diverse trends en technologische ontwikkelingen vanuit een architecturaal perspectief

Je kan leveranciers en partners waar nodig challengen wanneer deze nieuwe oplossingen of ontwikkelingen op tafel leggen.

Enkele voorbeelden van projecten en activiteiten zijn:
Uitwerken van een innovatieve en ambitieuze high-level architectuur voor het Single Digital Gateway project.

Bespreken van oplossingsrichtingen voor tools binnen het Single Digital Gateway project, en dit zowel met de verschillende bestuursniveaus binnen België als met de teams bij de Europese Commissie.

Bijdragen aan het Digital playbook en de Digital Open community.

Organiseren van zowel high level als deep dives rond bepaalde technologieën inspiratiesessies voor geinteresseerden binnen en buiten de organisatie.

Toepasbaarheid van nieuwe technologieën onderzoeken (bijvoorbeeld: AI, chatbot, blockchain, big data,..

Experimenteren met data-aggregatie

Profielomschrijving

Opleiding en ervaring:
Diploma master of bachelor of gelijkwaardig door ervaring in een Informatica richting

Je hebt ten minste 3 jaar relevante ervaring

Persoonlijke vaardigheden:
Je kan vooral innovatief en conceptueel denken

Je bent nieuwsgierig, empathisch, creatief en leert graag bij.

Je bent gemotiveerd om het pleidooi voor een meer burgercentrale dienstverlening verder uit te dragen binnen de overheid.

Je hebt uitstekende analytische en schrijfvaardigheden.

Je hebt sterke communicatievaardigheden, je weet mensen te ‘lezen’ en bovendien kan je je communicatiestijl en -taal aanpassen aan de context.

Je bent in staat ingewikkelde concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen aan niet-technologische collega’s of betrokkenen

Je bent een team-speler die met open geest de discussie kan aangaan met de andere architecten binnen en buiten de organisatie

Je kiest bewust voor een job bij de overheid

Technische competenties:
Een brede kennis van de nieuwste technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot ledger technologie, AI toepassingen, …).

Goede kennis van solutionarchitectuur.

Kennis van de design thinking methodologie.

Goede visualisatievaardigheden, zowel voor ideeën en prototypen als voor abstracte concepten zoals missies en visies.

Voldoende kennis van Frans en Engels om te kunnen deelnemen aan vergaderingen en te overleggen met collega’s.

Wij Bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris – inclusief een hele reeks extralegale voordelen.

Meer weergeven