company logo

Cyberbrott utredare inriktning internetinhämtare, funktionsinriktade polisutbildningen, Göteborg

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom teknik, webbutveckling, journalistik och har en högskoleexamen som du önskar att du kunde ko

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom teknik, webbutveckling, journalistik och har en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, Utredningsenheten, Regionalt it-brottscentrum placering Göteborg

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, regionalt it-brottscentrum, bedrägerisektionen samt sektionen för kamerabevakning och analys. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen.

Regionalt it-brottscentrum
Regionalt it-brottscentrum finns på fem orter i regionen; Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde och Vänersborg. På samtliga orter sitter utredare, it-forensiker och bildanalytiker tillsammans i centrala lokaler, i Göteborg har vi även internetinhämtare. Vi hanterar främst ärenden från utredningsverksamheten i respektive polisområde och utredningsenheten, men det kan förekomma ärenden från hela regionen.

Regionalt it-brottscentrum har följande uppdrag:

 • It-forensiskt uppdrag; utföra it-forensiska undersökningar i utredningar där det behöver göras bevissäkring.
 • Internetinhämtning i pågående förundersökningar.
 • Bildanalysarbete.
 • Deskuppdrag. Support och utbildningsuppdrag för att stärka polisens förmåga att bevisinhämta och bevissäkra brott som innehåller it-relevans.
 • Utredningsuppdrag; utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott samt dataintrång, datasabotage och komplexa cyberbrott

Arbetsbeskrivning

Som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor. Du bevis inhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med dem som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna.

RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller It-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att höja den regionala förmågan avseende alla typer av brott med It-inslag. En del i detta är att biträda övriga utredningsgrupper i ärenden med komplexa digitala inslag. Vi samverkar regelbundet med övriga regionala IT-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt It-brottscentrum.
Verksamheten präglas av högt säkerhetsmedvetande och bedrivs med hög rättssäkerhet. RC3 är en självförsörjande sektion med olika kompetenser som hanterar allt från kartläggning, husrannsakan, förhör, internetinhämtning och analys till redovisning i rätten. Vi arbetar i team för att dra nytta av sektionens olika kunskap när vi lägger alla pusselbitar på plats.

Allmänna polisiära befogenheter tillkommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom beteendevetenskap, systemvetenskap, IT, journalistik, kriminologi, statsvetenskap eller annan relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis inom webbapplikationsarkitektur eller journalistik alternativt finansutredning inom ex. skatteverket, försäkringskassan eller bank
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor, ex sociala medier ifrån arbetslivet
 • Arbetslivserfarenhet av att ha hanterat stora datamängder av information exempelvis inom excel
 • Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av utrednings- och/eller underrättelsearbete
 • Arbetslivserfarenhet av muntliga presentationer
 • Erfarenhet och/eller förståelse för blockchain teknologin
 • Erfarenhet av arbete med metodutveckling

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:

polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper

För att du ska trivas på arbetet måste du ha förmåga att ta egna initiativ, självständigt fatta beslut och fokusera på rätt saker för att uppnå resultat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är nyfiken och kreativ. Du kommer gärna med egna idéer och lösningar för att driva och utveckla arbetet framåt på bästa sätt. Du ska tycka om att söka information och lösningar som du inte ser direkt och du måste kunna tänka utanför ramen. Du måste vara flexibel och ha förmåga att hantera flera frågor parallellt samt snabbt omprioritera arbetsuppgifter och växla upp i tempo när arbetet kräver detta. Du ser möjligheter i förändringar. Arbetets många kontaktytor både inom och utom myndigheten ställer krav på att du är tydlig, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar bra både självständig och i grupp. Du ska vara beredd att i framtiden ingå i en beredskapsfunktion för internetinhämtning.

Slutligen är det även viktigt att du har ett rätts- och säkerhetsmedvetande. Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Paula Salman, HR-konsult
paula-amira.salman@polisen.se

Felicia Englund, HR-konsult
felicia-e.englund@polisen.se

Annelie Lorentsson Carlviken , Gruppchef
nås via polisens växel 11414.

Björn Komsell, Gruppchef
nås via polisens växel 11414.

Birgitta Dellenhed, chef för regionalt it-brottscentrum vid Polisregion Väst
114 14

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S , Nås via polismyndighetens växel
114 14

Övrig information

Kontaktpersoner
Har du frågor den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Björn Komsell, Annelie Lorentsson Carlviken eller Birgitta Dellenhed chef för regionalt it-brottscentrum vid Polisregion Väst. Samtliga nås via polisens växel 11414.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvariga HR-konsulter
Paula Salman , paula-amira.salman@polisen.se. Felicia Englund felicia-e.englund@polisen.se

Övrigt
Rekryteringsprocessen tidsplan:

Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor

Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen. Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Göteborg

Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid med flex

Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Väst, Utredningsenheten, Regionalt it-brottscentrum placering Göteborg med funktionen cyberbrott utredare

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/. Välkommen med din ansökan!

Meer weergeven

Leave a Reply